HUBUNGI KAMI  /  PRODUK-PRODUK produk-produk

 

 

 

 

Utama
3R
SISA MAKANAN
MINYAK MASAK TERPAKAI
E-WASTE
PEMANASAN GLOBAL
SUMBER ASLI
PENDIDIKAN ALAM SEKITAR
SUDUT PAMERAN & TAPAK AKTIVITI
PROGRAM KEHIJAUAN SEKOLAH

School

Program Kehijauan Sekolah merupakan sebuah program yang amat penting dalam kalangan pelajar pada masa sekarang. Program ini  bertujuan untuk mengurangkan  risiko bencana dengan cara membangkitkan rasa tanggungjawab, peduli dan percaya akan kebolehan diri terhadap murid-murid sekolah. Di samping itu, dengan mengambil bahagian dalam program sebegini akan membantu mengurangkan risiko bencana di lingkungan sekolahnya. Selain itu, sesorang individu akan menanam perasaan  tanggungjawab terhadap kelompok masyarakat yang mengelilingi mereka, secara tidak langsung ini akan membantu menyelamatkan alam sekitar.
Program sekolah hijau perlu merangkumi beberapa aspek seperti berikut:-


1)   3R iaitu pengurangan, guna semula dan kitar semula ataupun lebih dikenali sebagai (Reduce, Reuse & Recycle)
2)   Sisa Makanan
3)   Minyak Masak Terpakai
4)   E-Waste
5)   Pemanasan Global
6)   Sumber Asli
7)   Pendidikan Alam Sekitar
8)   Sudut Pameran
9)   Tapak Aktiviti
10)  Laman Web